Telewizja Beskid to regionalna stacja telewizyjna, która działa na terenie południowej Polski, szczególnie w rejonie Beskidów. Skierowana jest głównie do mieszkańców miast i miasteczek w tym malowniczym regionie, dostarczając im lokalnych wiadomości, informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz społecznych. Stacja znana jest z promowania lokalnej kultury i tradycji, prezentując programy o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Telewizja Beskid kładzie duży nacisk na interakcję z widzami, organizując konkursy, sondy oraz relacje na żywo z lokalnych wydarzeń. Dzięki temu staje się ważnym medium integrującym społeczność lokalną oraz wspierającym rozwój regionu.

W przygotowaniu

Czas COVID-19 zmienił wiele rzeczy. Telewizja Beskid praktycznie przestała istnieć. Brak imprez masowych spowodował że relacje wideo nie były nikomu potrzebne. W tym okresie zwiedziłem Europę za sterami ciężarówki. Jestem na etapie selekcji materiału z którego powstaną obszerne relacje.

Twig Templating

Gantry 5 leverages the power of Twig to make creating powerful, dynamic themes quick and easy.

Layout Manager

Drag-and-drop functionality gives you the power to place content blocks, resize them, and configure their unique settings in seconds.

Particles System

Create, configure, and manage content blocks as well as special features and functionality with the powerful particle system.